Start a cause to support pensioners // Pienkeräysidea eläkeläisten avuksi

Start a cause to support pensioners According to the survey conducted by the Ihmisoikeusliitto the low-income rate of women over the age of 75 was 27% in 2017, more than double that of men. Poverty affects on health, as part of  the low-income people don’t visit to the doctor due to their poor financial situation. […]

We Encourage Team April 7, 2020

Start a cause to support pensioners

According to the survey conducted by the Ihmisoikeusliitto the low-income rate of women over the age of 75 was 27% in 2017, more than double that of men. Poverty affects on health, as part of  the low-income people don’t visit to the doctor due to their poor financial situation.

The share of pensioners in food aid is surprisingly high, according to Tuomo Laihiala in his research Pensioners as a clients for food aid published in the Yhteiskuntapolitiikka magazine. Two out of five food aid recipients are retired. In the light of official poverty statistics, Laihiala finds the result surprising because the risk of poverty for living pensioners is lower compared to other people living with basic security.

We can help low-income seniors and take advantage of the new fundraising act allowing small-scale fundraising.

Would you like to help?

In March 2020, the new fundraising act came into force. The new act allows small-scale fundraising, meaning that group of minimum of 3 persons (Finnish citizens) are able to arrange a money collecting twice per year, each collection can be worth of EUR10,000 max.

This brings a lot of new opportunities for individuals willing to roll up their sleeves and make an impact. We Encourage is here to help those looking for ways to help. With our fundraising platform we make it easy for small-scale fundraisers to create a cause and kick start their fundraising.

Learn more about the new fundraising act.


Apply to start a cause

Pienkeräysidea eläkeläisten avuksi

Ihmisoikeusliiton mukaan 75 vuotta täyttäneiden naisten pienituloisuusaste oli 27 prosenttia vuonna 2017, yli kaksinkertainen miehiin verrattuna. Köyhyys vaikuttaa myös terveyteen, sillä osa pienituloisista jättää käymättä lääkärissä taloudellisen tilanteensa vuoksi. 

Eläkeläisten osuus ruoka-apuun turvautuvista on yllättävän suuri, selvittää Tuomo Laihiala Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä julkaistussa tutkimuksessaan Eläkeläiset hyväntekeväisyysruoka-avun asiakkaina. Kaksi viidestä ruoka-apuun turvautuvasta on eläkkeellä. Virallisten köyhyystilastojen valossa Laihiala pitää tulosta yllättävänä siksi, että eläkeläisten köyhyysriski on matalampi muihin perusturvalla eläviin verrattuna.

Voimme auttaa vähävaraisia eläkeläisiä ja hyödyntää pienkeräyksessä uutta rahankeräyslakia, joka mahdollistaa pienkeräykset:

Poikkeuksena yleishyödyllisyyden vaatimuksesta rahankeräys saadaan toimeenpanna:

1) varojen hankkimiseksi taloudellisissa vaikeuksissa olevan yksittäisen henkilön tai perheen auttamiseksi

Haluaisitko auttaa?

Maaliskuussa 2020 tuli voimaan uusi rahankeräyslaki. Tämä uusi laki mahdollistaa pienkeräykset. Kolmen hengen ryhmä (Suomen kansalaisia) voi järjestää rahankeräyksen kahdesti vuodessa, kerätty summa saa olla enintään 10,000 euroa kerralla.

Tämä luo paljon uusia mahdollisuuksia yksilöille kääriä hihat ja vaikuttaa, We Encourage on siinä apuna. Meidän rahankeräystyökalun avulla teemme pienkeräysten järjestämisen helpoksi.

Lue lisää uudesta rahankeräyslaista. 
Lue lisää pienkeräyksen järjestämisestä.


Aloita keräys